GEEN Zomeractie

Door een groot te kort aan houtpellets en een steeds grotere vraag naar pellets zullen er dit jaar geen zomerprijzen zijn !!!